When you complain to the teacher that your friend won’t let you cheat

Ichigo Ep8 Cheating

Anime: Ichigo Mashimaro (Strawberry Marshmallow)

| Episode: 8

Advertisements